Cal Marquet
Cal Marquet
Descripció

Edifici modernista situat al costat de l’església. Es caracteritza per la utilització del maó vist a les cantoneres i emmarcant les obertures, en contrast cromàtic amb l’arrebossat blanc del parament. La part més remarcable és la galeria lateral, amb els seus arquets esglaonats recolzats sobre columnes helicoïdals de maó vist.

Imatges
Detalls
Adreça - Carrer de Sant Julià, 1, 43720 L'Arboç, Tarragona
Telèfon - 977670083
Categoria - Patrimoni
X