Descripció

Municipi del Baix Penedès, fins fa poc es trobava adscrit al Tarragonès, però la seva clara voluntat penedesca ha decidit aquest traspàs de comarca.

El municipi es troba situat en una petita vall encerclada pels contraforts de la serra del Quadrell. El terme municipal té una extensió de 24’86 Km². i és drenat pels torrents d’Hortal, de Quitèria i de Mercadé, els quals recullen les aigües pluvials de les muntanyes veïnes, així com de les fonts que es troben al seu llit i també de fonts naturals,  repartides pel terme.

L’agricultura és la principal activitat de la població. La meitat de les terres del terme es troben ermes, ocupades per garriga i petits rodals de pi blanc. Les terres de conreu són totalment de secà. El conreu principal és la vinya, sobretot macabeu i parellada, seguit de l’ametller i l’olivera, també hi ha avellaners, garrofers i arbres fruiters, sobretot presseguers. Com a complement de l’agricultura hi ha dos ramats d’ovelles i granges d’aviram i bestiar porcí.

Antigament s’explotaven mines de ferro, de plom argentífer,  pedreres calcàries i de guix, però deixaren de ser rendibles a l’ introduir-se  noves tecnologies.

Des de final del segle passat l’emigració ha estat una constant en el municipi, actualment l’arribada de famílies barcelonines els caps de setmana i els períodes de vacances, han donat un nou impuls al poble.

Xarxes Socials
Guies i documentació d'interés
Detalls
Adreça - Pl. Major, 1 43884 - Bonastre
Telèfon - 977657019
Categoria - Municipis
X