Masllorenç
Descripció

El municipi de Masllorenç està situat a la part de ponent de la comarca del Baix Penedès, limitant amb l’extrem de llevant de l’Alt Camp, comarca a la qual pertenyia fins a l’any 1990.

El terme municipal té una extensió de 6,6 Km2 i comprèn, a més a més del poble de Masllorenç, l’agregat de Masarbonès, com a centres històrics, i la urbanització la Font d’en Talló com a nucli de recent creació. 

L’economia del municipi es basava sobretot en l’agricultura. En els darrers anys, però, l’augment de la mitjana d’edat dels pagesos del municipi i les dificultats per les quals passa aquest sector han obligat molts joves a deixar aquest tipus d’activitat i ha fet que l’agricultura a temps perdut passi a ser el més predominant en aquest sector.

Dins del sector secundari, fins a mitjans d’aquest segle destacaven al municipi les cases de fabricació de mobles. Posteriorment, als anys setanta es van instal.lar al municipi i en les seves proximitats altres empreses, entre les quals destaquen les dedicades a la fabricació de tendals i d’articles d’esport.

En el sector terciari destaquen els comerços de venda de mobles i també l’Àrea de Servei “Alt Camp” de l’Autopista A-2, molt propera al municipi i que també dóna feina a alguns veïns.

Xarxes Socials
Guies i documentació d'interés
Detalls
Adreça - C/ Major, 28 43718 - Masllorenç
Telèfon - 977628515
Categoria - Municipis
X